Zakelijke coaching

Coaching is erg populair. Bijna alle CEO`s van grote multinationals maken er gebruik van. Een van de vormen van coaching is zakelijke coaching.

Wat is de waarde van coaching?

Een coach is aan de ene kant iemand die je helpt bij persoonlijke ontwikkeling maar ook iemand die kritisch is. Voor met name CEO`s is dit erg belangrijk. In de dagelijkse gang van zaken is het meer regel dan uitzondering dat medewerkers niet erg kritisch zijn richting hun leidinggevende. En hierdoor gaat waardevolle feedback verloren.

Een goede coach heeft praktijkervaring

Persoonlijk ben ik van mening dat een coach moet beschikken over praktijkervaring. Iemand die zijn  of haar kennis alleen heeft opgedaan uit de theorie is mijns inziens niet in staat een goede coach te zijn. Dit omdat de praktijk nu eenmaal heel anders is dan wat je in de boeken leest.

Een zakelijke coach

Zakelijke coaching kan betrekking hebben op verschillende aspecten. Je kan een coach inschakelen puur gericht op persoonlijke ontwikkeling. Maar ook iemand om jou te coachen bij het nemen van zakelijke beslissingen. Iemand die je helpt kritisch te kijken naar beslissingen die je neemt.

Wat zijn de criteria die je in ogenschouw dient te nemen alvorens een beslissing te nemen? En het doel hierbij is dat je zelf steeds beter in staat bent om zelf gestructureerd de juiste beslissingen te nemen.

Iemand die een onderneming start is niet per definitie ook een goede ondernemer. Een goede vakman of vakvrouw hoeft niet tegelijkertijd een goede ondernemer te zijn. Zakelijke coaching kan hierbij helpen om jezelf hierin te ontwikkelen.

En dit kan op verschillende gebieden Op financieel terrein maar ook op het gebied van sales en marketing.  

Coaching of advisering

Het onderscheid is niet zwart wit. Bij advisering win je advies in bij een bepaald vraagstuk. Bij zakelijke coaching doe je dit ook, met als toegevoegde waarde dat je in te toekomst zelf in staat bent de vraagstukken op te lossen.

Coaching is geen zwaktebod!

Soms bestaat er nog steeds het vooroordeel dat coaching een zwaktebod is. Dat je zelf niet in staat bent de problemen op te lossen. Dit is mijn inziens compleet ten onrechte. Jezelf verder willen ontwikkelen is zeker geen zwaktebod.